There are around 17 post offices at Budgam of Budgam district, Jammu and Kashmir belong to PIN code 191111 in India. Budgam S.O (Delivery type) is the main branch of this PIN code and the Head Post Office located at Srinagar G.P.O. . All details regarding this PIN code 191111 given below,

Post Office: Budgam S.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Sub-Office
Office Address:
Budgam, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Budgam
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Arath B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Arath B.O
Arath, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone:

Postal Taluk: Arath
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Arigam B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Arigam B.O
NA, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone:

Postal Taluk: NA
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Bandgam B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Bandgam B.O
Bandgam, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone:

Postal Taluk: Bandgam
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Gariend B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Gariend B.O
Garend, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Garend
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Ichgam B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Ichgam B.O
Ichgam, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Ichgam
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Jawalapora B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Jawalapora B.O
Jawalapora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Jawalapora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Kachwari B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Kachwari B.O
Kachwari, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Kachwari
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Khan Shaib B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Khan Shaib B.O
NA, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: NA
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Krim Shore B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Krim Shore B.O
Krem Shora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Krem Shora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Later Chadoora B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Later Chadoora B.O
Later Chadoora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Later Chadoora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Ompora B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Ompora B.O
Ompora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Ompora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Raithan B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Raithan B.O
Raithan, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Raithan
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Shogapora B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Shogapora B.O
Shogapora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Shogapora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Sholipora B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Sholipora B.O
Sholipora, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Sholipora
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Soibugh B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Soibugh B.O
Saibugh, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Saibugh
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Post Office: Watterhail B.O
PIN Code: 191111
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Watterhail B.O
Watrihaal, Dist. - Budgam
Jammu and Kashmir, India, Pin - 191111

Phone: 01915-155225

Postal Taluk: Watrihaal
District : Budgam
State: Jammu and Kashmir
Head Office Address:
Srinagar G.P.O.

District : Budgam
State: Jammu and Kashmir

Post Offices:
List of 17 Post Offices with pincode 191111,
 • Arath B.O (Branch Office, Type- Delivery), Arath
 • Arigam B.O (Branch Office, Type- Delivery), NA
 • Bandgam B.O (Branch Office, Type- Delivery), Bandgam
 • Budgam S.O (Sub-Office, Type- Delivery), Budgam, Phone: 01915-155225
 • Gariend B.O (Branch Office, Type- Delivery), Garend
 • Ichgam B.O (Branch Office, Type- Delivery), Ichgam
 • Jawalapora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jawalapora
 • Kachwari B.O (Branch Office, Type- Delivery), Kachwari
 • Khan Shaib B.O (Branch Office, Type- Delivery), NA
 • Krim Shore B.O (Branch Office, Type- Delivery), Krem Shora
 • Later Chadoora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Later Chadoora
 • Ompora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Ompora
 • Raithan B.O (Branch Office, Type- Delivery), Raithan
 • Shogapora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Shogapora
 • Sholipora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Sholipora
 • Soibugh B.O (Branch Office, Type- Delivery), Saibugh
 • Watterhail B.O (Branch Office, Type- Delivery), Watrihaal

Area Cover: Arigam, Bandgam, Budgam, Gariend, Ichgam, Jawalapora, Kachwari, Khan Shaib, Krim Shore, Later Chadoora, Ompora, Raithan, Shogapora, Sholipora, Soibugh, Watterhail, Brel, Chak Kali Khan, Chak Qadus, Choon, Chowderi Bagh, Dabi Pora (Dali Pora), Doru, Frasta War, Gojar Gund, Gurweth Khurd, Haker Mula, Jawal Pora, Kalshi Pora, Labertal, Mula Naru, Nari Gund, Nasirullah Pora, Nuch Gam, Raiyarich, Rakh Haker Mulla, Shala Nar, Shamas Abad (Later Chadura), Shoga Pora, Shopri Bagh, Sunar Gund, Watra Wani, Bugchal, Chata Bug, Dehramana, Dunsunar, Gota Pora, Gund Ali Naik, Kachwari, Kramsher, Mahwara, Nadi Wan Pora, Nambalhar, Palar, Retni Pora, Wara Pora, Wara Sangam, Watra Hail, Zori Gund, Arigam, Bata Pora, Dadna, Faja Pora (Duja Pora), Guda Sathu, Kaaken Maran, Kachi Porn, Kadi Pora, Khai Pora, Khuda Pora, Mira Gund, Muni Popy, Naru, Parisabad Pora, Parnewa Jagir, Rakh Arath, Soofi Pora, Soya Bug, Sozni Pora, Takia Farook Shah, Tilan Pora, Zazah Bug, Alaw Pora, Arath, Bagh Baqaya(Un-Inhabited), Batahar, Bugru, Chewa, Dof Pora, Hardu Wail, Howru, Ichgam, Lainilab, Mamat, Paimas, Putli Bagh, Raithan, Reshi Pora, Suranh Yar, Badgam, Chak Gojra(Un-Inhabited), Dregam Khasi Pora, Gagoo(Ganguwa), Galwan Pora, Hanjik, Hayat Pora, Hooru, Kakan Maran, Khan Sahib, Khara Pora, Kishtwar, Krala Pathri, Kula Bug, Nagrad Khah, Nunar, Sarad (Un-Inhabited), Sarat Pora, Shah Pora, Traja Khal, Chak Shera, Chak Wazir Punu, Dandusa, Fala Chala, Garand Kalan, Goja Thaji, Gojra Jagir, Gund Hanjik, Handajin, Hari Pora, Harnow, Heudar, Kamaho Pora, Kanora, Kech Razgir, Lakhri Pora, Lal Gam, Nambal Narah Krah(Un-Inhabited), Odru, Ompora, Patawaw, Razwan Jagir, Sahni Pora, Sharif Abad, Tala Pora, Teki Pora, Thakar Pora Jagir, Wadwan Jagir, Wager, Wahab Pora, Yaga Bug, Yari Khah, Bala Pora, Bata Bagh, Chitru Danger Pora, Forest Block, Garand Khurd, Gund Arjan, Gurweth Kalan, Haji Bagh, Nara Kara, Nasrallah Pora, Rakh Ketra Jagir(Un-Inhabited), Shekhawari Pora, Sholi Pora, Shuru Jagir, Sundi Pora, Utra Dalabal, Yari Satru, Baba Pora, Bagh Sahib Ram, Bander Pora, Bandi Bagh, Bodan, Brari Pora, Chanda Pora, Goti Pora, Hardu Bata Pora, Harji Gund, Jahama, Kargam Palachithf, Khari Pora, Lal Gund, Lanura, Madnoha Nohar(Un-Inhabited), Nadigam, Shekh Pora, Watterhall, Zori Bagh